امیر مصدق

امیر مصدق

دارای بورد تخصصی ناسیونال

عضو انجمن قلب و عروق اروپا ESC

عضو انجمن تصویر برداری قلب و عروق اروپا EACVI

 کلیه خدمات پزشکی مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی از جمله:

مشاوره قلب و نوار قلب ( ECG )،

اکوکاردیوگرافی کالر داپلر و داپلر بافتی (TDI)،

تست ورزش،

هولتر فشار خونو آریتمی قلب،

کاتتریسم و آنژیوگرافی،

درمان و کنترل پرفشاری خون،

اختلالات لیپید،

پیشگیری از بیماریهای قلبی در افراد پرخطر،

مشاوره های قلبی قبل از انجام اعمال جراحی،

ارائه رژیم های تغذیه تخصصی برای بیماران قلبی

ساعت پذیرش: همه روزه – با تعیین وقت قبلی