ابزار اختصاصی کلینیک اکسیر

محاسبه‌ BMI

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

ابزار اختصاصی کلینیک اکسیر

محاسبه چربی بدن

require
require require
require  

چربی بدن شما ......

توضیحخانم‌هامردان
مقدار توصیه شده:20-25%8-14%
بزرگسالان در ایالات متحده، میانگین :22-25%15-19%
چاق :30+%25+%

ابزار اختصاصی کلینیک اکسیر

محاسبه مصرف آب

require require

شما باید بنوشید...... آب در روز

ابزار اختصاصی کلینیک اکسیر

Protein Intake calculator

require
سن باید در محدوده 14 تا 80 باشد
require require

شما باید مصرف کنید ...... پروتئین در روز