قوانین لغو رزرو نوبت                                               

پزشک شماره دو (فرد عصر)

رزرو آنی
A1
A2
B1
B2
رزرو آزمایشی
رزرو نوبت

214

تعداد بیمار

19

تعداد  کلینیک

8

55 نظر

12.3

میانگین بیماران

برای رزروی وقت با دکتر فرم زیر را کامل نمایید

 

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید*
شماره تماس خود را وارد نمایید*
ایمیل خود را وارد نمایید

 

معرفی پزشک شماره دو:

درباره کلینیک زیبایی اکسیر

  • هدف بنیان‌گزاران این مجموعه ارائه خدماتی شایسته و با کیفیت و منطبق بر علم روز پزشکی بوده است. به همین لحاظ از پزشکان متخصص پوست و مو و صاحب نام و شناخته شده کشور دعوت به همکاری گردیده است. این مرکز همواره کوشیده است تا خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء بخشیده و جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های نوین را به خدمت گیرد.

تخصص های پزشک شماره یک

تخصص شماره یکتوضیحات تخصص شماره یک
یک جلسه ای

ساعتی270,000

پنج جلسه ای

ساعتی260,000

ده جلسه ای

ساعتی260,000

بیست جلسه ای

ساعتی250,000

تخصص شماره دوتوضیحات تخصص شماره دو
یک جلسه ای

ساعتی350,000

پنج جلسه ای

ساعتی340,000

ده جلسه ای

ساعتی335,000

بیست جلسه ای

ساعتی330,000

تخصص شماره سهتوضیحات تخصص شماره سه
یک جلسه ای

ساعتی300,000

پنج جلسه ای

ساعتی290,000

ده جلسه ای

ساعتی285,000

بیست جلسه ای

ساعتی280,000

تخصص شماره چهارتوضیحات تخصص شماره چهار
یک جلسه ای

ساعتی310,000

پنج جلسه ای

ساعتی300,000

ده جلسه ای

ساعتی300,000

بیست جلسه ای

ساعتی290,000

تخصص شماره پنجتوضیحات تخصص شماره پنج
یک جلسه ای

ساعتی310,000

پنج جلسه ای

ساعتی300,000

ده جلسه ای

ساعتی300,000

بیست جلسه ای

ساعتی290,000

کاشت مو

ساعتی از280,000

لیزر

ساعتی از630,000

بوتاکس

ساعتی از880,000

کاشت ریش

ساعتی از790,000

کاشت ناخن

ساعتی از390,000