قوانین لغو رزرو نوبت                                               

پزشک شماره یک(فرد صبح)

رزرو آنی
رزرو آزمایشی
رزرو نوبت

304

تعداد بیمار

17

تعداد  کلینیک

5

55 نظر

16.3

میانگین بیماران

معرفی دکتر:

درباره کلینیک زیبایی اکسیر

  • هدف بنیان‌گزاران این مجموعه ارائه خدماتی شایسته و با کیفیت و منطبق بر علم روز پزشکی بوده است. به همین لحاظ از پزشکان متخصص پوست و مو و صاحب نام و شناخته شده کشور دعوت به همکاری گردیده است. این مرکز همواره کوشیده است تا خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء بخشیده و جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های نوین را به خدمت گیرد.

     

معرفی دکتر:

درباره کلینیک زیبایی اکسیر

  • هدف بنیان‌گزاران این مجموعه ارائه خدماتی شایسته و با کیفیت و منطبق بر علم روز پزشکی بوده است. به همین لحاظ از پزشکان متخصص پوست و مو و صاحب نام و شناخته شده کشور دعوت به همکاری گردیده است. این مرکز همواره کوشیده است تا خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء بخشیده و جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های نوین را به خدمت گیرد.

    معرفی دکتر:

    درباره کلینیک زیبایی اکسیر

    • هدف بنیان‌گزاران این مجموعه ارائه خدماتی شایسته و با کیفیت و منطبق بر علم روز پزشکی بوده است. به همین لحاظ از پزشکان متخصص پوست و مو و صاحب نام و شناخته شده کشور دعوت به همکاری گردیده است. این مرکز همواره کوشیده است تا خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء بخشیده و جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های نوین را به خدمت گیرد.

 

تخصص های پزشک شماره یک

تخصص شماره یکتوضیحات تخصص شماره یک
یک جلسه ای

ساعتی270,000

پنج جلسه ای

ساعتی260,000

ده جلسه ای

ساعتی260,000

بیست جلسه ای

ساعتی250,000

تخصص شماره دوتوضیحات تخصص شماره دو
یک جلسه ای

ساعتی350,000

پنج جلسه ای

ساعتی340,000

ده جلسه ای

ساعتی335,000

بیست جلسه ای

ساعتی330,000

 

کاشت مو

ساعتی از250,000

لیزر

ساعتی از330,000

بوتاکس

ساعتی از280,000

کاشت ریش

ساعتی از290,000

کاشت ناخن

ساعتی از290,000

برای رزروی وقت با دکتر فرم زیر را کامل نمایید

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید*
شماره تماس خود را وارد نمایید*
ایمیل خود را وارد نمایید