درمان مشکلات رفتاری کودکان

اختلالات رفتاری کودکان

شامل مشکلاتی مرتبط با بیش فعالی، نقص تمرکز یا رفتارهای نامناسب اجتماعی است که بین کودکان و نوجوانان رایج است.

تنها زمانی که این رفتارها شدید است و بر توانایی کودک در عملکرد روزانه تاثیر می گذارد(مثل: یادگیری، بازی کردن و تعامل با همسالان) به عنوان اختلالات رفتاری تعریف می شود.

  1. یک نوع مشکل رفتاری به این صورت است که:

  • بیش فعالی مفرط

دویدن بیش از اندازه، مشکلات زیاد در یک جا نشستن، صحبت کردن بیش از اندازه یا تکان دادن مداوم انگشتان دست یا پا

  • عدم تمرکز/توجه مفرط

کودک معمولا قادر نیست یک فعالیت را به اتمام برساند و مکررا فعالیتش را تغییر می دهد.

اختلالات رفتاری مرتبط با نقص توجه و بیش فعالیADHD

  1. اختلالات رفتاری مرتبط با نقص توجه و بیش فعالی( ADHD ):

مشخصه اصلی، نقص توجه و بیش فعالی است که بر روی عملکرد روزانه فرد(کودک) در زندگی و یادگیری اش می گذارد.

زمانی که کودکان دچار ADHD تشخیص داده نمی شوند، ممکن است برچسب سرکش و بی مسئولیت بخورند و به خاطر رفتارهایشان سرزنش و تنبیه شوند.

تنبیه می تواند رفتار آنها را بدتر کند.

زمانی که کودکان مبتلا به ADHD درمان و حمایت لازم را دریافت نکنند، ممکن است ترک تحصیل کنند.

 

  1. رفتار های نامناسب، پرخاشگرانه و سرکشانه ( اختلال سلوک)

کودک یا نوجوان دائما واکنش های شدید پرخاشگرانه و رفتارهای ظاهرا بی رحمانه دارد.

کودک یا نوجوان ممکن است دزدی کند یا دائما از بزرگسالان سرکشی و با آنان مقابله کند.

مشخصه اصلی، وجود رفتار های نامناسب، پرخاشگرانه و جسورانه به شکل مداوم و تکرار شونده است.

علت آن آسیب پذیری ژنتیکی و یا هم محیط روانی- اجتماعی( قرار داشتن در معرض خشونت، غفلت، اختلالات روانی و مصرف مواد والدین) مشکل دار است.

چرا باید اختلال سلوک را بشناسید؟

زمانی که کودکان یا نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک، درمان و حمایت مناسب را دریافت نکنند، ممکن است از مدرسه اخراج شوند.

آنان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی هستند.

آنان همچنین در معرض خطر بیشتری برای مصرف الکل، مواد و مشکلات بزهکارانه هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید