درمان ترس اضطراب و افسردگی

درمان ترس اضطراب و افسردگی

 

استرس

استرس بزگترين قاتل انسانهاي نسل جديد است كه بدتر از طاعون و سل و غيره بوده است، پس بايد استرس را بشناسيم و كنترل كنيم يعني قدرت سازگاري را چگونه پيدا كنيم.

مفهوم فشارهاي رواني

الگوی عملي استرس

علايم جسماني، رواني و فشار رواني

گروه هاي فشار: شخص ،خانواده،كار،جامعه

زندگي بدون استرس وجود ندارد طبق آمار وزارت بهداشت جهاني اگر كسي استرس نداشته باشد عمداتا مرده است، از استرس فرار هم نمي توانيم بكنيم.

 

بيست سوال درشناسايي وجود استرس در خود

 1. از آينده هراس داريد؟
 2. به طور كلي مضطرب هستيد؟
 3. بیشتر به جنبه هاي منفي قضايا نگاه مي كنيد؟
 4. اغلب گذشته را به خاطر مي آوريد؟
 5. تصميم گرفتن براي شما مشكل است؟
 6. فكر مي كنيد زندگي كلا مشكل است؟
 7. در مجموع درون خود فرو رفته و درون گرا هستيد؟
 8. در مقابل انتقادات به شدت عصباني و ناراحت مي شويد؟
 9. خيلي كينه به دل مي گيريد؟
 10. بيشتر از حد و به طور مشهودي پرخاشگر هستيد؟
 11. در تشخيص خطاها و اشتباهات خود مشكل داريد؟
 12. معمولا كارهاي خود را به فردا موكول مي كنيد؟
 13. در ارتباط برقرار كردن با ديگران مشكل داريد؟
 14. اگر كارها مطابق ميلتان نباشد غر مي زنيد(غرزدن با نق زدن فرق مي كند)
 15. به آساني خودتان را در مقابل خطاها گناهكار مي شماريد؟
 16. فكر مي كنيد زندگي بيهوده و بي هدفي داريد؟
 17. فكر مي كنيد تقصيرها بيشتر با ديگران است؟
 18. خيلي رويا پروري مي كنيد؟
 19. براي ابراز عقيده و اظهار نظر اعتماد به نفس پائين داريد؟
 20. به كلي از زندگي ناراضي هستيد؟

استرس چیست؟

استرس چیست؟

هر كس يك تعريفي ازاسترس براي خودش دارد.

استرس رامعمولا مي گويند نگراني، اضطراب، يعني ندونم چكار ميكنم،گيجي.

اين ها همه عكس العمل است اما تعريف استرس نيست.

هر چيز كه در تماميت زيستي و ارگانيسم اختلال ايجاد كند آن استرس است و سبب شود ارگانيسم به طور كلي و طبيعي از آن پرهيز كند.

به زبان ديگر استرس نوعي عكس العمل جسماني، رواني، رفتاري و نگراني است كه وقتي عدم موازنه بين خواسته ها و توانايي هاي فرد وجود داشته باشد بروز مي كند.

 

انواع استرس

 • استرس خوب كه بر آن غلبه مي كنيم EUSTRESS
 •  استرس بد داريم كه به آن مي گوئيم DISTRESS

اما بحث ما درباره استرس بد است DISTRESS.

استرس خوب يك حالت خوب مي دهد حالت غلبه مي دهد حالت اميدواري مي دهد و به ما انگيزه و انرژي مي دهد تا كار بعدي را بكنيم و يا موقعيت خود را محكم بكنيم و يا آن را حفظ كنيم. اما استرس بد   DISTRESSما را خراب مي كند و داغان مي كند

در اينجا يا از آن فرار مي كنيم يا با آن سازش مي كنيم.

 

علائم استرس

 • کاهش تمرکز
 • افت تصمیم گیری
 • عوامل اجتماعی مثل پرخاش جویـی، غیر تحمل شدن، عملکرد پایین
 • عدم همکاری و…
 • عوامل رفتاری مثل مصرف دارو، بروز رفتارهای جرقهای، بی خوابی
 • حادثه های متوالی مثل شلختگی ،نصفه کار را انجام دادن ،دلگی و…

راهكار هاي اصلي مقابله با استرس

راهكار هاي اصلي مقابله با استرس

 •  بيان احساسات
 •  اصلي ترين و دورترين آرزوها چيست؟
 •  نگرش مثبت (فنومنولوژي)
 •  مميزي عكس العملهاي رايج
 •  استفاده از نظامهاي حمايتي از افراد و زمان و محيط، خانواده
 •  كاهش ورود مواد سمي به بدن
 •  ورزش مناسب
 •  اهميت جدي به استراحت و تفريح
 •  تقويت حس طنز خود
 •  براي خود وقت گذاشته و خلوت كنيد
 •  به جنبه هاي خوب زندگي فكر كنيد
 •  استفاده از فنون آرامش مانند يوگا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید