نمایش 1 - 25 از 62

تاریخ تشکیلنام و نام خانوادگیشماره تماسخدمات
1 مهر 1402تانیا جعفری09332757493
 • معاینه تخصصی قلب
 • نوار قلب
 • اکو
30 شهریور 1402پریوش نورمحمدی۰۹۳۶۷۹۱۵۲۳۴
 • مشاوره قبل از عمل جراحی (قلب)
30 شهریور 1402ساره اصغریان۰۹۳۰۴۳۸۴۸۳۸
 • معاینه تخصصی قلب
 • نوار قلب
 • مشاوره قبل از عمل جراحی (قلب)
29 شهریور 1402مینو ضابطیان09122186348
 • آنالیز بدن
27 شهریور 1402میترا عطاری۰۹۱۲۲۸۷۸۲۹۷
 • آنالیز بدن
27 شهریور 1402گححح
 • تست ورزش
 • هولتر
26 شهریور 1402حمیدرضا قربانی۰۹۱۳۴۰۳۶۳۸۶
 • آنالیز بدن
25 شهریور 1402صابر دیلم۰۹۱۱۹۶۴۴۶۳۹
 • معاینه تخصصی قلب
23 شهریور 1402طیبه چزانی۰۹۳۷۹۵۱۸۹۸۴
 • هولتر
22 شهریور 1402نجفقلی ابراهیمی۰۹۱۲۰۱۲۹۹۵۷
 • اکو
22 شهریور 1402نایب پنداشته۰۹۱۳۲۸۳۳۷۵۴
 • آنالیز بدن
20 شهریور 1402سجادپورعلی09923959347
 • نوار قلب
20 شهریور 1402فضل احمد براتی۰۹۱۵۹۲۷۲۱۶۳
 • نوار قلب
20 شهریور 1402امیرحسین رامیان نصر۰۹۰۱۱۶۴۰۷۰۹
 • تست ورزش
20 شهریور 1402پیمان بابزن۰۹۱۲۴۶۲۱۸۲۴
 • نوار قلب
19 شهریور 1402محمود احمدی۰۹۱۰۸۷۴۳۲۵۵
 • معاینه تخصصی قلب
 • نوار قلب
 • آنژیوگرافی
 • هولتر
 • مشاوره قبل از عمل جراحی (قلب)
19 شهریور 1402محمد مهدی روشنی۰۹۹۱۹۱۰۳۵۰۲
 • معاینه تخصصی قلب
18 شهریور 1402ناهید صمدی۰۹۱۲۷۷۶۰۵۱۷
 • معاینه تخصصی قلب
18 شهریور 1402فرزادرحمتی09209073620
 • آنالیز بدن
17 شهریور 1402مریم حیدرزاده۰۹۱۹۶۳۱۱۲۰۸
 • هولتر
16 شهریور 1402کارگر۰۹۱۶۲۵۹۸۵۱۶
 • آنالیز بدن
15 شهریور 1402سیده طاهره فلاح هاشمی۰۹۹۱۱۲۹۶۱۰۵
 • معاینه تخصصی قلب
14 شهریور 1402صادقغلامی
 • آنالیز بدن
14 شهریور 1402نادیا البوخنفر09371356050
 • تست ورزش
12 شهریور 1402حسین نصراللهی۰۹۱۸۸۴۶۰۷۷۵
 • آنالیز بدن
تاریخ تشکیلنام و نام خانوادگیشماره تماسخدمات
طراحی شده توسط گرویتی ویو