درمان اختلالات عصبی و سوء ظن

سوء ظن

شک و سوء ظن بدون سند و مدرک وسواس فکری است.

برداشت طبیعي یا گمان از واقعیت ها متعلق به افراد سالم است. این افراد نه خیلي حسن ظن دارند که با یک چراغ

سبز به همه اعتماد کنند و نه خیلي بدبین و شکاک هستند. این افراد گمان سالم و طبیعي دارند.

دو نوع سوءظن و اختلال وجود دارد:

اول) اختالالت هذیاني: اختالالت هذیاني علامتي از یک بیماري است که در آن فرد یک هذیان سازمان یافته دارد و نسبت به دیگران یا افراد نزدیک، بدبین و شکاک است، مبني بر این که دیگران مي خواهند به وي آزار برسانند یا علیه وي توطئه بچینند و خیانت کنند.

دوم) اختلالات اسکیزوفرنی: فرد دچار اختلالات تفکر است و هذیان از نشانه های آن است. این افراد نسبت به اطرافیانشان دچار سوءظن هستند، مانند این که دائم فکر مي کنند در غذایشان سم ریخته اند و قصد کشتن شان را دارند. برخي مواقع مصرف مواد مخدر از نوع آمفتامین ها مانند شیشه بدبیني در فرد ایجاد مي کند. این افراد حتي نسبت به پدر و مادر، همسر و فرزندان خود شکاک و بدبین هستند.

مسائل ناموسی واقتصادی ازعوامل مهم شکاکیت است.

شکاکیت در حد کم نشان دهنده تعصب، دوشت داشتن و غیرت است ولی شک و بدبینی افراطی نشان دهنده اختالل شخصیت پارانوئید در فرد است.

بدگمانی در میان زنان بیشتر از مردها ست.

عمده ترین عامل شکاکیت زنان ترس است.

بدبینی ومخفی کاری همسران منجر به خیال پردازی ودرون گرایی می گردد سرانجام به گمان ناروا می گردد.

در دو سال اول زندگی مشترک سوءظن شکل می گیرد بسیار هم طبیعی است.

اختلالات بدبینی و شکاکیت، اگر در پدر و مادر وجود داشته باشد در آینده ی فرزندانشان تاثیر مخربی به جا می گذارد.

سوءظن چرا به وجود می آید؟

سوءظن چرا به وجود می آید؟

 • عدم شناخت صحیح از یکدیگر
 • مخفی کردن واقعیت
 • شک وتردید در روابط
 • ترس از دست دادن
 • تظاهر
 • بی اعتمادی
 • دروغگویی
 • زورگویی درخانواده
 • تجربه های ناخوشایند فردی
 • تجربه های بد خانوادگی واجتماعی
 • ویژگی های ارثی
 • داشتن زندگی پراسترس وفشار
 • نداشتن اعتماد به نفس که فرد دیگری جایگزین گردد
 • معاشرت با فرد شکاک و بی اعتماد

ريشه هاي بدگماني

 • شایعه
 • هم نشیني با بدان
 • خود را در معرض تهمت قرار دادن
 • ترس و ضعف نفس افكار و خیال هاي باطل شخص ترسو گاه گمان مي كند، دیگران براي نابودي یا به ضرر او نقشه مي كشند.
 • بخل ورزیدن
 • دو رویي و نفاق همیشه در شك و تردید وبه دیگران بد گمان است
 • کم توجهی به همسر، خوش و بش کردن با نامحرمان، اعتیاد، بیکاری
 • فرزندان درحال بلوغ که توجه نوجوان به بیرون ازخانواده شکل می گیرد.
 • سوءظن فرزندان به والدین

عوامل پيدايش سوءظن بين زن و شوهر

عوامل پيدايش سوءظن بين زن و شوهر

1-گاهي علاقه و عشق شدید زن و شوهر به همدیگر، عاملي مي شود براي سوءظن

2- زمانی که وارد زندگي مشترك مي شوند، متوجه مي گردند كه طرف مقابل از لحاظ سلیقه و نگرش با ذهنیت ایده آل او متفاوت است. و این، باعث ایجاد حس نفرت و بدبیني در افكار شخص مقابل مي شود.

3-نوع تربیت خانوادگي، اگر محیط خانوادگي پیش از ازدواج، منفی نگري، امنیت و حس اعتماد را در طول زندگي تقویت نكرده باشد و در الگو پذیري از پدر و مادر، فقط به نكات منفي زندگي توجه شده باشد.

4-گاهي دخالت ها و حسادت هاي اطرافیان، در ایجاد حس بدبیني و سوءظن همسران كام مؤثرند.

راهکار

 1. تقویت زمینه های اعتماد در وجود خود فرد شکاک
 2. با گفتگوی صحیح و خواستن توضیح به روش غیرمستقیم
 3. به جنبه های منفی اعمالشان فکر نکنیم
 4. جنبه های مثبت آنها و زندگی خود را ببینیم
 5. از قضاوتهای بیجادرباره افرادخانواده پرهیزکنیم
 6. در صدد فهم حقیقت برآییم.
 7. ایجاد بستر گفتگوی صحیح (شروط گفتگو)
 8. جلوگیری از پیش قضاوتی
 9. بررسی یافته های خود ودوباره چک کردن
 10. بررسی واقعیت ها نه یافته های ذهنی
 11. روان درمانی راه حل غلبه بر شکاکی
 12. رفتارتان با همسرتان با ثبات و با اقتدار باشد.
 13. بحث کالمی نداشته باشند.
 14. حساسیت و نقطه ضعف خود را نشان ندهید)مردی که فقط آزارمی داد.
 15. در کمال آرامش و به صورت غیر مستقیم همسرتان را متوجه کارش کنید.
 16. مثبت اندیشی
 17. داشتن صداقت، حذف رفتارهای پنهانی، برقراری ارتباط های خانوادگی و پرهیز از ارتباط های ناسالم
 18. رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و پرهیز از هنجار شکنی های مغایر با ساختار های اجتماعی،
 19. از همان ابتدا و در دوران آشنایی آنقدر او را خوب بشناسید تا این موضوع برطرف شود.
 20. آنقدر در زندگی زناشویی خود، عشق و محبت صرف کنید که همسرتان نتواند به کسی دیگر جز شما فکر کند.
 21. محبت کردن بی قید و شرط به یکدیگر است چون در نتیجه دوباره اعتماد و آرامش به زندگی باز می گردد.
 22. از خرید یک میوه تا برنامه ریزی سفر یا تعهدهای بزرگ تر و جدی تر زندگی، هر چیزی را که به همسرتان وعده می دهید باید عملی کنید.
 23. هرگز برای دلخوش کردن او قولی ندهید که نمی توانید انجام دهید.
 24. رازهایش را به یک موضوع عمومی تبدیل نکنید.
 25. در زمان انتخاب و تصمیم گیری چیزی را انتخاب کنید که به نفع همسرتان و زندگی مشترک تان هم باشد.
 26. هنگامی که اشتباهی از شما سر می زند عذرخواهی کنید
 27. سعی کنید همسرتان را در جریان کارهای روزمره تان قرار دهید.
 28. برنامه هایتان را تا جایی که امکان دارد با همسرتان اجرا و سعی کنید بیشتر اوقات همراه او باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید